ανασκιρτάω

ανασκιρτάω
ανασκιρτάω / ανασκιρτώ (παρατατ. -ούσα), ανασκίρτησα βλ. πίν. 58

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνασκιρτᾶν — ἀνασκιρτάω leap pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἀνασκιρτάω leap pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ἀνασκιρτάω leap pres part act masc nom sg (doric aeolic) ἀνασκιρτᾶ̱ν , ἀνασκιρτάω leap pres inf act (epic doric) ἀνασκιρτάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτήσει — ἀνασκιρτάω leap aor subj act 3rd sg (attic epic ionic) ἀνασκιρτάω leap fut ind mid 2nd sg (attic doric ionic aeolic) ἀνασκιρτάω leap fut ind act 3rd sg (attic doric ionic aeolic) ἀ̱νασκιρτήσει , ἀνασκιρτάω leap futperf ind mp 2nd sg (attic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτήσουσι — ἀνασκιρτάω leap aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀνασκιρτάω leap fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκιρτάω leap fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀ̱νασκιρτήσουσι , ἀνασκιρτάω leap futperf ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτᾷ — ἀνασκιρτάω leap pres subj mp 2nd sg ἀνασκιρτάω leap pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀνασκιρτάω leap pres subj act 3rd sg ἀνασκιρτάω leap pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτῶν — ἀνασκιρτάω leap pres part act masc voc sg ἀνασκιρτάω leap pres part act neut nom/voc/acc sg ἀνασκιρτάω leap pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ἀνασκιρτάω leap pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτῶσι — ἀνασκιρτάω leap pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκιρτάω leap pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀνασκιρτάω leap pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀνασκιρτάω leap pres subj act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτῶσιν — ἀνασκιρτάω leap pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκιρτάω leap pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀνασκιρτάω leap pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀνασκιρτάω leap pres subj act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτᾷς — ἀνασκιρτάω leap pres subj act 2nd sg ἀνασκιρτάω leap pres ind act 2nd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτῶντα — ἀνασκιρτάω leap pres part act neut nom/voc/acc pl ἀνασκιρτάω leap pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκιρτώντων — ἀνασκιρτάω leap pres part act masc/neut gen pl ἀνασκιρτάω leap pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”